0
View Post
Những điều cần cân nhắc trước khi thiết kế website

Những điều cần cân nhắc trước khi thiết kế website

Trong thiết kế web, việc lập kế hoạch trở thành yếu tố quyết định. Việc lập kế hoạch bao gồm xác định đối tượng chính mà website hướng đến, định rõ mục đích việc xây dựng website, xây dựng cấu trúc tổng thể, định hình cấu trúc trang con, bố trí, màu sắc, hình ảnh, nội dung chính của từng trang con….Tất cả các yếu tố này , được kết hợp với các nguyên tắc của thiết kế và lập trình quyết định đến 905 chất lượng của một trang web. Hãy cân nhắc các yếu tố sau trước khi bạn quyết định thiết kế một website. Đọc Tiếp →