0
View Post
Giải pháp phần mềm quản lý đăng ký suất ăn công nghiệp

Giải pháp phần mềm quản lý đăng ký suất ăn công nghiệp

Giải pháp quản lý đăng ký suất ăn công nghiệp dành cho các công ty có nhà ăn nội bộ cho nhân viên trong các khu công nghiệp. 

Ứng dụng  giải pháp phần mềm quản lý và đăng ký xuất ăn công nghiệp giúp bộ phân bếp quản lý và thống khẩu phần ăn , giúp công nhân đăng ký khẩu phần ăn trước qua đó giảm lãng phí và nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân viên. Với hệ thống báo cáo nghiệp vụ tự động giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn

Đọc Tiếp →