0
View Post
Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Trường Mầm Non

Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Trường Mầm Non

Hiện nay việc ứng dụng phàn mềm quản lý trong mảng giáo dục ngày một nhiều, đặc biệt là mảng giáo dục mầm non. Với mong muốn giúp nhà trường quản lý học sinh một cách thông minh và hiệu quả đồng thời tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Công ty phần mềm Vương Thành cho ra mắt ứng dụng Nino App – Nền tảng kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, Đọc Tiếp →

0
View Post
Phần mềm quản lý giáo dục mầm non

Phần mềm quản lý giáo dục mầm non

Hiện nay việc ứng dụng phàn mềm quản lý trong mảng giáo dục ngày một nhiều, đặc biệt là mảng giáo dục mầm non. Với mong muốn giúp nhà trường quản lý học sinh một cách thông minh và hiệu quả đồng thời tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Công ty phần mềm Vương Thành cho ra mắt ứng dụng Nino App – Nền tảng kết nối giữa nhà trường và phụ huynh,

Phần mềm quản lý trường mầm non

Chức năng thông báo cho phu huynh khi con đã tới trường Ninoapp

Đối tượng nên sử dụng phần mềm quản lý Nino Đọc Tiếp →

0
View Post
Ứng dụng phần mềm quản lý NinoBus vào hệ thống đưa đón học sinh School bus

Ứng dụng phần mềm quản lý NinoBus vào hệ thống đưa đón học sinh School bus

Ngay nay vấn đề bảo đảm an toàn trong hoạt động đưa đón học sinh bằng xe bus của nhà trường đặt ra cấp thiết hơn. Nhiều nhà trường đã bắt đầu tìm hiểu và ứng dụng phần mềm quản lý NinoBus vào hệ thống đưa đón học sinh School bus của mình.

Với NinoBus – Thông tin của học sinh lên và xuống xe sẽ được gửi về cho phụ huynh và nhà trường theo thời gian thực để cùng giám sát, bảo đảm sự an toàn, tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp các thống kế về tình hinh lên và xuống xe của học sinh theo ngày giúp nhà trường quản lý tốt hơn dịch vụ của nhà trường, hệ thống định vụ giúp nhà trường nắm được tình hình xe đang ở đâu trong ngày. Nhận được các yêu cầu đưa đón từ phụ huynh gởi đến cho nhà trường một cách nhanh chóng. Xem được các đánh giá phục vụ của tài xế và giám sát từ phụ huynh qua đó có các điều chỉnh phù hợp để tăng sử hài lòng của phụ huynh với nhà trường. Đọc Tiếp →

0
View Post
#1 Nino phần mềm quản lý kết nối trường mần non và phụ huynh học sinh

#1 Nino phần mềm quản lý kết nối trường mần non và phụ huynh học sinh

#1 Nino phần mềm quản lý kết nối trường mần non và phụ huynh học sinh