0
View Post
Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Bạn cần mua hàng/trang thiết bị hay phần mềm để phục vụ công việc mà Sếp đang đi công tác . Với phần mềm quản lý đề nghị mua hàng VITBMS bạn sẽ cảm thấy việc tạo pr và duyệt pr 1 cách đơn giản hơn bao giờ hết.Nhân viên ở các phòng ban sẽ đăng nhập vào phần mềm tạo đề nghị mua hàng với các hạng mục mong muốn sau đó gởi duyệt, hệ thống sẽ gởi phiếu yêu cầu mua hàng cho cấp quản lý để duyệt online . Đọc Tiếp →

0
View Post
Quản lý Ngân sách Với Phần mềm quản lý kế hoạch ngân sách hiệu quả

Quản lý Ngân sách Với Phần mềm quản lý kế hoạch ngân sách hiệu quả

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần mua mới trang thiết bị? Phòng ban của bạn còn bao nhiêu ngân sach? Chi phí hoạt động của doanh nghiệp hàng quý là bao nhiêu? Phòng ban nào sử dụng tốt ngân sách?…Những việc liên quan đến lập ngân sách , tạo đề nghị mua hang, duyệt đề nghị mua hang , phân công nhân viên mua hàng…thường rất tốn nhiều thời gian và khó khăn, vì doanh nghiệp thường chưa sử dụng phần mềm quản lý ngân sách để phân bổ và duyệt PA,PR , nhanh và hiệu quả hơn. Đọc Tiếp →