1
View Post
Phần mềm quản lý đăng ký và đặt lịch hẹn online

Phần mềm quản lý đăng ký và đặt lịch hẹn online

Ứng dụng phần mềm web app đăng ký lịch hẹn Booking Online cho phép khách hàng chủ động đặt lịch hẹn với các Spa/Clinic/TMV trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Toàn bộ thông tin đặt hẹn, đăng ký của khách hàng sẽ được tự động đồng bộ trên hệ thống phần mềm Vitbooking. 

Đọc Tiếp →