0
View Post
Quản lý Ngân sách Với Phần mềm quản lý kế hoạch ngân sách hiệu quả

Quản lý Ngân sách Với Phần mềm quản lý kế hoạch ngân sách hiệu quả

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần mua mới trang thiết bị? Phòng ban của bạn còn bao nhiêu ngân sach? Chi phí hoạt động của doanh nghiệp hàng quý là bao nhiêu? Phòng ban nào sử dụng tốt ngân sách?…Những việc liên quan đến lập ngân sách , tạo đề nghị mua hang, duyệt đề nghị mua hang , phân công nhân viên mua hàng…thường rất tốn nhiều thời gian và khó khăn, vì doanh nghiệp thường chưa sử dụng phần mềm quản lý ngân sách để phân bổ và duyệt PA,PR , nhanh và hiệu quả hơn. Đọc Tiếp →