1

Phần mềm quản lý đề nghị thanh toán

Bạn cần làm phiếu đề nghị thanh toán cho các invoice đã mua hàng mà Sếp đang đi công tác. Với phần mềm quản lý duyệt đề nghị mua hàng VITBMS hoạt động online, bạn sẽ cảm thấy việc tạo đề nghị thanh toán và duyệt đề nghị thanh toán đơn giản và nhánh. Nhân viên ở các phòng ban sẽ đăng nhập vào phần mềm tạo đề nghị thanh toán cho các invocie mong muốn sau đó gởi duyệt, hệ thống sẽ gởi phiếu đề nghị thanh toán cho cấp quản lý để duyệt online.

Đọc Tiếp →

0

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý mua hàng

1
View Post
Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Bạn cần mua hàng/trang thiết bị hay phần mềm để phục vụ công việc mà Sếp đang đi công tác . Với phần mềm quản lý đề nghị mua hàng VITBMS bạn sẽ cảm thấy việc tạo pr và duyệt pr 1 cách đơn giản hơn bao giờ hết.Nhân viên ở các phòng ban sẽ đăng nhập vào phần mềm tạo đề nghị mua hàng với các hạng mục mong muốn sau đó gởi duyệt, hệ thống sẽ gởi phiếu yêu cầu mua hàng cho cấp quản lý để duyệt online . Đọc Tiếp →