1
Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Phần mềm quản lý yêu cầu mua hàng purchase request (pr)

Bạn cần mua hàng/trang thiết bị hay phần mềm để phục vụ công việc mà Sếp đang đi công tác . Với phần mềm quản lý đề nghị mua hàng VITBMS bạn sẽ cảm thấy việc tạo pr và duyệt pr 1 cách đơn giản hơn bao giờ hết.Nhân viên ở các phòng ban sẽ đăng nhập vào phần mềm tạo đề nghị mua hàng với các hạng mục mong muốn sau đó gởi duyệt, hệ thống sẽ gởi phiếu yêu cầu mua hàng cho cấp quản lý để duyệt online .

Sau khi Pr được duyệt sẽ chuyển qua bộ phận mua hàng để tạo PA, ở đây trưởng phòng mua hàng sẽ chỉ định những Pr line nào được phân công cho nhân viên mua hàng nào thục hiện. Sau khi nhân viên mua hàng tạo PA hệ thống sẽ gởi trình duyệt giá PA cho trưởng phòng mua hàng duyệt sau đó tiến hànnh các bước tạo PO và đề nghị thanh toán.

Đối với các doanh nghiệp lớn, có nhiều chi nhánh, nhiều công ty con thì chỉ có mỗi phòng kế toán liệu có thể tổng hợp số liệu ngân sách từ các chi nhánh trả về một cách hoàn hảo được không?,  Thường thì doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều nguồn lực và thời gian để lập và duyệt PR cho các phòng ban  bởi vì họ thiếu các công cụ phần mềm tổng hợp số liệu một cách trực quan. Các nguồn số liệu trả về thường rời rạc, riêng lẻ khó tổng hợp, từ đó làm cho các lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt các phương án xét duyệt chi tiêu sai lệch.

Các lợi ích từ dịch vụ phần mềm quản lý đề nghị mua hàng mạng lại

  1.  Thiết lập một hệ thống duy nhất để áp dụng cho việc lập, phê duyệt đề nghị mua hàng. 
  2.   Kiểm soát chi phí sử dụng thực tế của từng hạng mục cho từng bộ phận và toàn doanh nghiệp giúp chấm dứt việc chi trùng lắp và không cần thiết.
  3.  Giúp minh bạch quá trình chi tiêu, mua sắm.
  4. Cung cấp các báo cáo kèm theo KPI, giúp nhận diện và kiểm soát từng hạng mục chi phí tránh chi vượt định mức.
  5. Tạo mới Phiếu đề xuất và gửi phê duyệt online.
  6.  Giảm đáng kể thời gian cho nhân viên và bộ phận quản lý đã sử dụng cho việc lập phiếu đề xuất, phê duyệt và quản lý thông tin ngân sách cũng như thông tin thực hiện ngân sách cho từng hạng mục chi phí.
  7. Cung cấp khả năng Business Intellingence (BI) để hỗ trợ lãnh đạo phân tích, khai thác dữ liệu thành các thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ việc ra quyết định cũng như dự toán ngân sách cho các kỳ sau.

KẾT LUẬN

Bằng tư duy sáng tạo cùng với những kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, Vương Thành luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh mạng đến sản phẩm phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý đơn giản và hiệu quả hơn.Hãy liên hệ với bộ phần kinh doanh tư vấn phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp của chúng tôi để được tư vấn giải pháp quản lý yêu cầu mùa hàng phù hợp với doanh nghiệp của ban.

0

Bình Luận